Przejdź do treści
Wybierz język:

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Świątynię na planie krzyża łacińskiego zaprojektował arch. Engelbrecht Seibertz z Berlina.

Kamień węgielny wmurowano 28 sierpnia 1888 r.

Kościół zbudowany w stylu neogotyckim, jest trójnawową budowlą halową, wspartą na bogato profilowanych filarach. Uroczystej konsekracji dokonał w dniu 29 września 1890 r. biskup z Wrocławia Georg Kopp.

W czasie ostatniej wojny stał się miejscem spotkań działaczy opozycji antyhitlerowskiej.

4 października 1942 r. gestapo aresztowało przebywających tu księży: dr Karla Lamperta, Herberta Simoleita i Friedricha Lorenza, podejrzanych o współpracę z antyfaszystami różnych narodowości. Po dwóch latach tortur zostali ścięci 13 października 1944 r. w Zucht Haus w Halle. Ich pamięć uczczono tablicą wmurowaną w lewym skrzydle transeptu.

W czasie nalotów alianckich w 1944 r. spłonął dach, hełm wieży i dzwonnica.

Pierwsze katolickie nabożeństwo w Szczecinie odprawił tu 6 maja 1945 r. ks. Florian Berlik. W latach powojennych przywrócono hełm wieży i sygnaturkę. Nad portalami ceramiczne medaliony z wizerunkiem twarzy Chrystusa. Obok portalu wschodniego medaliony z wizerunkiem papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Obok wieży pomnik Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz postać Matki Boskiej. W kruchcie na sklepieniu neogotycka polichromia z postaciami czterech ewangelistów.

Na ścianie zachodniej nawy bocznej wmurowano tablicę z nazwiskami 111 parafian poległych podczas I wojny światowej, w tym 58 o polskim brzmieniu. W prezbiterium ołtarz Matki Boskiej Królowej Polski wykonany w latach 1960-1961 przez Annę i Leonarda Torwirtów z Torunia. W centralnej jego części Matka Boża z Dzieciątkiem, w otoczeniu św. Jana Chrzciciela i św. Jakuba. Na skrzydłach tryptyku św. Wojciech, misjonarz Polski i św. Otton, misjonarz Pomorza. Na odwrocie skrzydeł tryptyku Matka Boża Bolesna i św. Jan Ewangelista pod krzyżem. Ołtarz główny zwieńczony barokowym krzyżem.

Po obu stronach prezbiterium neogotyckie ołtarze boczne. Po lewej z obrazem św. Józefa z dzieciątkiem, po prawej z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wykonanego przez Annę i Leonarda Torwirtów na pocz. lat 60-tych. Na konsolach umieszczono neogotyckie rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Ottona z Bambergu i św. Alfonsa Liguori.

W kaplicy bocznej lewego transeptu ołtarz z Pietą. Na ścianie wschodniej nawy tablica z 1957 r. poświęcona pamięci Powstańców Warszawskich

Godne uwagi są neogotycka ambona i chór muzyczny wsparty na dwóch filarach przęsła i czterech kolumnach.