Przejdź do treści

Telefony alarmowe

Telefon alarmowy 112

Policja 997 

Straż pożarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Straż miejska 986

Strefa Płatnego Parkowania 91 480 90 00