Przejdź do treści
Wybierz język:

Puszcza Goleniowska

Puszcza Goleniowska
Puszcza Goleniowska

Puszcza Goleniowska jest rozległym kompleksem leśnym liczącym niemal 63 000 ha, na którego zachodniej części rozciąga się Zalew Szczeciński.

Puszcza Goleniowska jest jednym z najbardziej ulubionych miejsc do spędzania czasu przez mieszkańców Szczecina.

Obszar jest bardzo atrakcyjny dla rekreacji ze względu na walory zdrowotne sosnowych borów, a licznie występujące jagody i grzyby ucieszą niejednego zbieracza. Charakterystyczną cechą tutejszego krajobrazu jest przecinająca Puszczę z północy na południe dolina rzeki Iny wraz z pasem urokliwych śródleśnych łąk. Malowniczy krajobraz uzupełniają nieduże jeziora, m.in. Ostrowo i Przybiernowskie. Aktywny odpoczynek ułatwiają oznakowane szlaki piesze, konne i rowerowe.

Puszcza Goleniowska jest jednym z najważniejszych miejsc występowania bielika w Polsce. Dla ochrony tego gatunku i innych dużych ptaków drapieżnych – rybołowa, kani rudej i czarnej oraz orlika krzykliwego utworzono ponad 60 stref chroniących ich miejsca gniazdowania i łowów. Licznie występują tu także żurawie, najlepiej widzialne i słyszalne w trakcie wiosennych godów.

Obniżenia terenu, szczególnie w południowej części, zajmują rozległe torfowiska z bogatą florą, z licznymi gatunkami rosiczek i storczyków. Ubogie, mało przydatne rolniczo gleby były przyczyną, że Puszcza nie podlegała karczunkom, przez stulecia służyła głównie jako teren polowań książąt zachodnio-pomorskich. Świadectwem tych czasów jest istniejący do dziś zameczek myśliwski w Dąbiu.

Edukacji w zakresie wiedzy o przyrodzie służy Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Utworzony głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, ośrodek zaprasza na lekcje przyrody, prowadzone z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć” pozwalające w ciekawy sposób przyswajać wiedzę o lesie i leśnictwie. Na chętnych czekają liczne wystawy i ekspozycje dydaktyczne jak również piesze i rowerowe wędrówki po Puszczy.

Wyjątkowym pomnikiem przyrody tego obszaru jest rosnąca obok siedziby Nadleśnictwa Kliniska, ponad 465-letnia lipa "Anna", o obwodzie 8,6 m i wysokości 18 m.

Do Puszczy Goleniowskiej dojechać można drogą krajową nr 3, która przebiega przez Goleniów. Kierować się trzeba na północ, w kierunku miejscowości Miękowo, a następnie Babigoszcz.