Przejdź do treści

TOUR LAB: transgraniczne spotkanie przewodników turystycznych

24.09.2020
Tour Lab
Tour Lab

TOUR LAB: transgraniczne spotkanie przewodników turystycznych to 3-dniowe działanie wspierające integrację polskich i niemieckich przewodników z obszaru Euroregionu Pomerania oraz promujące wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego całego pogranicza.

DEUTSCH ➡️  TOUR LAB:  Grenzüberschreitende Treffen der Fremdenführer zu verlängern

Zapraszamy wszystkich przewodników działających w obszarze Euroregionu Pomerania do udziału w projekcie TOUR LAB!

Ideą spotkania jest nawiązanie i zacieśnienie relacji wśród przewodników turystycznych oraz rozwój i poprawa jakości transgranicznej turystyki.

W ramach 3-dniowego spotkania zaplanowano:

  • wykład ekspercki,
  • warsztaty,
  • spotkanie networkingowe,
  • dwie wizyty studyjne po obu stronach granicy.

Celem wykładu i warsztatu będzie doskonalenie umiejętności przewodnickich. 
Temat wykładu dotyczył będzie marketingu miejsca oraz wykorzystania transgraniczności w turystyce. Poruszona zostanie problematyka budowania wypowiedzi przewodnickiej, w tym skuteczny komentarz, źródła informacji, struktura wypowiedzi, prezentowanie poszczególnych rodzajów informacji.

Temat warsztatów będzie związany z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym jako podstawą budowy transgranicznych produktów turystycznych.
 
Główne wątki spotkania networkingowego to wymiana doświadczeń i pomysłów przewodników pracujących w obszarze pogranicza i biorących udział w tworzeniu transgranicznej oferty turystycznej.

Pierwsza wizyta studyjna planowana jest na trasie: Szczecin - Niederfinow - Chorin - Cedynia -Baniewice - Szczecin.

Druga wizyta studyjna składać się będzie z odwiedzin 3 miast: Szczecina,  Greifswaldu i Stralsundu.

Wizyty studyjne mają potencjał networkingowy i służący bliższemu poznaniu i  inspiracji do przyszłej współpracy zawodowej uczestników z Polski i Niemiec.

  • Udział w 3-dniowym spotkaniu jest bezpłatny.
  • Każda część programu będzie tłumaczona na język niemiecki lub polski.
  • Zapisy od 28 września na: www.accredi.pl/tourlab 

Program spotkania:

23 października 2020 r. (piątek)
13:30    Rejestracja uczestników
14:00    wykład: Transgraniczny storytelling w turystyce (prowadzenie: Adam Pioch Kolekcjoner Wspomnień)
15:30    przerwa kawowa    
16:00    warsztat: Transgraniczne produkty turystyczne: storytelling w turystyce (prowadzenie: Adam Pioch Kolekcjoner Wspomnień)
18:00    spacer miejski z przewodnikiem Szczecin wieczorową porą
19:30    kolacja i spotkanie networkingowe 

24 października 2020 r. (sobota)
Pierwsza transgraniczna wizyta studyjna
8:00     wyjazd ze Szczecina
            Trasa: Szczecin – Chorin – Niederfinow - Bad Freienwalde – Cedynia – Moryń – Baniewice – Szczecin.
            W programie m.in.:
           - zwiedzanie klasztoru w Chorinie
           - podnośnia statków w Niederfinow
           - klasztor w Cedyni
           - zwiedzanie winnicy w Baniewicach
            *Podczas wizyty przewidziany jest obiad ok. 15:00
20:00    powrót do Szczecina
20:30     Spotkanie podsumowujące wizytę studyjną i kolacja 

25 października 2020 r. (niedziela)
Druga transgraniczna wizyta studyjna 
8:30     wizyta w Szczecinie 
           Trasa: Szczecin – Greifswald – Stralsund - Szczecin.
           W programie m.in.:
           - Cmentarz Centralny
           - Willa Lentza
           - zwiedzanie starego miasta w Stralsundzie
           - Oceaneum w Stralsundzie
           *Podczas wizyty przewidziany jest obiad ok. 14:00
20:00    powrót do Szczecina

 

Kontakt:
Olga Łozińska
olga.lozinska@zstw.szczecin.pl
tel. 91 351 62 14/ 697 990 025

TOUR LAB: transgraniczne spotkanie przewodników turystycznych to projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Tour Lab

Pliki do pobrania