Przejdź do treści
Wybierz język:

Aleja Fontann

Visit Szczecin
Visit Szczecin

Aleja Fontann to liczącą ok. 250 m długości spacerowa ulica, która jest idealnym przystankiem na kawę podczas zwiedzania miasta.

Część zabudowy alei pochodzi z przełomu XIX/XX w., a część zniszczonej podczas wojny starej zabudowy odbudowano jako Śródmiejską Dzielnicę Mieszkaniową.

Od strony pl. Grunwaldzkiego stoi wykonany w 1980 r., z miedzianej blachy, Pomnik Marynarza, dzieło Ryszarda Chachulskiego.

W miejscu obecnej Alei Fontann od XVIII w. znajdował się jeden z trzech szczecińskich fortów - Fort Wilhelm. Był fortem wysuniętym poza północno-zachodnie naroże obwarowań nowożytnych. Po likwidacji obwarowań, w końcu XIX w. podjęto formowanie szerokich ciągów komunikacyjnych zabudowanych na przełomie XIX i XX w. kamienicami czynszowymi.

Od obecnego Pl. Żołnierza Polskiego w kierunku Parku Kasprowicza w pierwszych latach XX w. powstał ulubiony do dziś przez mieszkańców ciąg spacerowy.

Podczas nalotów alianckich zabudowa zwarta w rejonie obecnego Pl. Lotników została niemal całkowicie zburzona i podczas powojennej odbudowy w latach 50. powstała tu Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa (ŚDM).

W połowie lat 70. na liczącym ok. 250 m odcinku między Pl. Lotników a Pl. Grunwaldzkim zbudowano ciąg fontann, kilkakrotnie później przebudowywanych. 

Aleją Fontann spacerował premier Szwecji Olof Palme, Sekretarz Generalny KPZR Michaił Gorbaczow i minister spraw zagranicznych w jego rządzie Eduard Szewardnadze.

11 czerwca 1987 r. Aleją Fontann przejeżdżał Papież Jan Paweł II na spotkanie z wiernym Szczecina i Pomorza na Jasnych Błoniach. Dla upamiętnienia wizyty papieża w Szczecinie, Aleję Jedności Narodowej zmieniono na Aleję Papieża Jana Pawła II, a do nazwy Jasne Błonia na Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II.