Przejdź do treści
Wybierz język:

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Muzeum Narodowe)

Muzeum Narodowe Pałac Sejmu Stanów Pomorskich
Muzeum Narodowe Pałac Sejmu Stanów Pomorskich

Barokowy pałac wg projektu ppłk Gerharda Corneliusa van Wallrawe zbudowano w końcu lat dwudziestych XVIII w. przeznaczając na siedzibę Sejmu Stanów Pomorskich (Landeshaus).

W 1877 r. w hallu ustawiono, liczącą 2,5 m wysokości, statuę z kararyjskiego marmuru - króla pruskiego Fryderyka Wielkiego dłuta Jahanna Gottfrieda Schadowa, która od 10 października 1793 r. stała na obecnym Pl. Żołnierza Polskiego.

Po ostatniej wojnie pomnik złożono w piwnicach gmachu Muzeum Narodowego, obok zdjętej w 1949 r. z gmachu przy ul. Farnej 1 tablicy poświęconej carycy Katarzynie II.

Po wybudowaniu nowej siedziby Parlamentu Pomorskiego, tj. kompleksu obecnych gmachów Urzędu Miasta Szczecin, w dotychczasowej siedzibie w 1928 r. urządzono muzeum. Obecnie mieści się tutaj Dyrekcja Muzeum Narodowego i sale wystawiennicze Muzeum Tradycji Regionalnych, m.in. z eksponatami okresu średniowiecza oraz panowania dynastii książęcej Gryfitów (XII-XVII w.).

Na zewnątrz, nad wejściem do muzeum dziewięciopolowy kartusz z herbami ziem Prowincji Pomorskiej w towarzystwie „dzikich mężów”. Elewację wieńczy tympanon z czteropolowym kartuszem herbowym, ozdobiony 3 wazami oraz postaciami mężczyzny i kobiety w pozycji półleżącej .