Przejdź do treści
Wybierz język:

Pomnik Condotiera Bartolomea Colleoniego

Pomnik Colleoniego
Pomnik Colleoniego

Pomnik Condotiera Colleoniego na Placu Lotników jest kopią rzeźby, która zdobi jeden z placów Wenecji.

Po otwarciu Muzeum Miejskiego w Szczecinie w 1913 r. zaprezentowano w nim m.oin. kolekcję rzeźb antycznych, ok. 100 eksponatów, zgromadzonych pod mecenatem radnego miejskiego i posła do Sejmu Rzeszy Heinrich Dorna.

Uzupełnieniem tej kolekcji, już po otwarciu muzeum, miała być kolekcja kopii rzeźb renesansowych. Znany przemysłowiec Albert E. Toepfer ufundował wykonanie kopii konnego pomnika z brązu kondotiera Bartolomea Colleoniego oraz marmurowej kopii posągu Mojżesza, dzieła Michała Anioła.

Pomnik B. Colleoniego jest wierną kopią pomnika, dzieła Andrea Verrocchio, stojącego od 1495 r. przy kościele św. Jana i Pawła w Wenecji.

Pomnik, podobnie jak inne zbiory w Muzeum na Wałach Chrobrego, przetrwał działania wojenne, a w styczniu 1948 r. przekazany został do Warszawy. Po wieloletnich zabiegach pomnik odzyskano i odsłonięto na Pl. Lotników w 2002 r.