Przejdź do treści
Wybierz język:

Gimnazjum Mariackie

Visit Szczecin
Visit Szczecin

Tradycje gimnazjum mariackiego w Szczecinie sięgają 1263 roku, kiedy książę Barnim I wraz z podpisaniem dokumentu fundacyjnego na budowę kościoła kolegiackiego Najświętszej Marii Panny ufundował przy nim gimnazjum.

Zajęcia w gimnazjum prowadzili kanonicy kościoła mariackiego skutecznie bojkotując próby powołania przez benedyktynów z kościoła św. Jakuba konkurencyjnego gimnazjum.

Po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu w grudniu 1534 r. książęta Barnim XI i Filip I przekształcili w 1543 r. gimnazjum mariackie w Pedagogium Fundacji Mariackiej.

W 1667 r. król szwedzki Karol XI podniósł szkołę do godności Królewskiego Szwedzkiego Gimnazjum Karolinum (Gymnasium Academicum Carolinum), a w 1670 r. uzyskała przydomek gimnazjum książęcego (gymnasium regium”. Podczas oblężenia brandenburskiego w 1676/1677 gimnazjum zostało zniszczone a jego odbudowę podjęto dopiero w latach 1747-1750 już pod panowaniem pruskim.

W 1805 r. zostało przekształcone w Gimnazjum Królewskie i Miejskie a patronat nad nim objął szczeciński magistrat.

Po zlikwidowaniu ruin, spalonego od pioruna w 1789 r. kościoła Mariackiego w dniu 3 sierpnia 1830 r. położono kamień węgielny pod budowę obecnego gmachu Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego. Projektantem i kierownikiem budowy był radca budowlany Scabell, roboty murarskie wykonał Bessin, a stolarskie Kämerling. Budowę ukończono 10 września 1832 r. a poświęcenia dokonano 15 października tego roku. W dwa lata później radca miejski Dreher ufundował dla Gimnazjum organy. W 1843 r. wokół gmachu posadzono kasztanowce i klony. Biblioteka posiadała ok. 30 tys. tomów i była najlepiej wyposażoną w Prowincji Pomorskiej. Po wybudowaniu 1 października 1869 r. nowego Gimnazjum Miejskiego przy obecnej ul. Dworcowej, Gimnazjum Królewskie i Miejskie przekształcono w czteroklasową szkołę wstępną, później na mieszkania prywatne.

Po wojnie gmach służył jako placówka oświatowa, m.in. Studium Nauczycielskie. Obecnie mieści się tutaj Liceum Ogólnokształcące. Na frontowej ścianie tablica z brązu poświęcona żołnierzom walczącym pod Monte Cassino w 1944 r.